Privaatsustingimused

Privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks OÜ Aeglane hetk (registrikood 14630408), asukohaga Tormikadaka, Kastna küla, Pärnu linn, Pärnumaa, 88106, Eesti, e-post: aeglanehetk@aeglanehetk.ee, telefon +372 50 48226, isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab.

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation) ja vastab isikuandmete kaitse seadusele.

Kasutades meie veebilehte www.aeglanehetk.ee, veebipoodi www.aeglanehetk.ee/pood ning Facebooki kontot www.facebook.com/aeglanehetk, võite jagada meiega oma isikuandmeid ning nõustuda nende töötlemisega nagu on kirjeldatud meie privaatsustingimustes.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeteks loetakse:

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
  • teave kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie toodete/teenuste kasutamise kohta.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse lepinguliste kohustuste täitmiseks (kliendi tellimuste haldamine, kauba kohaletoimetamine, probleemide lahendamine) ja  klientidele kvaliteetsema toote, teenuse, informatsiooni, kasutajamugavuse pakkumiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ja juriidilise kohustuse täitmiseks (nt. raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Samuti on meie õigustatud huvi töödelda andmeid mõistmaks paremini klientide vajadusi ja pakkumaks paremaid (eelistatud) teenuseid ning tooteid.

Andmetöötlus otseturundusteadete saatmiseks toimub vaid kliendi nõusolekul.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

OÜ Aeglane hetk on veebilehega www.aeglanehetk seotud isikuandmete vastutav töötleja ja küsimuste korral palume võtta ühendust aeglanehetk@aeglanehetk.com.

Isikuandmete turvaline säilitamine on OÜ Aeglane hetk jaoks kõrge prioriteet. Teeme kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu isikuandmetele, nende avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

OÜ Aeglane hetk ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele va allpool loetletud tingimustel.

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Kauba saatmiseks vajalikud andmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, kauba kohaletoimetamise aadress) edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale (kas DPD Eesti AS-ile, Eesti Post AS-ile või Itella Estonia OÜ-le), kes on nende andmete volitatud töötlejad.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub vastutava ja volitatud töötlejaga sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust e-post aadressil aeglanehetk@aeglanehetk.ee.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Kliendil on õigus pääseda ligi OÜ Aeglane hetk poolt töödeldavatele kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Kui kliendil on küsimusi oma andmete ja õiguste kohta, palume ühendust võtta e-posti aadressil aeglanehetk@aeglanehetk.ee

Nõusoleku tagasivõtmine: Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kirjaga e-posti aadressile aeglanehetk@aeglanehetk.ee

Säilitamine

OÜ Aeglane hetk säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes anonümiseeritud kujul.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks palume võtta ühendust e-posti teel aadressil aeglanehetk@gmail.com. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul.

Vaidluste lahendamine

Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste ja pretensioonide korral palume saata e-kiri aeglanehetk@gmail.com või helistada numbril 5048226, leiame lahenduse.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).