Harilik vaher Acer platanoides

.. kasvab nii leht- kui segametsades, parkides, eelistab viljakaid ja niiskeid muldi.

Vahtrapuude õitsemine tähistab looduses fenoloogilise päriskevade algust.

Hariliku vahtra tunnused

Lehed:

  •  5–7 teravatipulise hõlmaga, mis on üksikute teravate hammastega.
  • Vastakuti kinnituvad.
  • 5-15 cm pikad ja sama laiad, peenikese rootsuga. Rood on igas hõlmas märgatavad.
  • Suvel rohelised, sügisel kollased/punakad.

Õied:

  • Õitseb enne lehtimist.
  • Õiekroon kollakasroheline.

Viljad:

  • Jaguvili, kaksiktiibvili, mis pärast valmimist jaguneb kaheks üheseemneliseks osaks.